extinguish

Searched for extinguish in the dictionary.
Swedish: släcka, förinta

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

extinguish English

Swedishsläcka, förinta

extinguished English

Swedishutsläckt

extinction English

Swedishutdöende, utplåning, utrotning

exiting English

Swedishspännande

extends English

Swedishutökar

extension English

Finnishalanumero
GermanAusdehnung, Erweiterung, Verlängerung
Swedishförlängning, anknytning, utsträckning

estnisch German

Finnishvirolainen

extensive English

Swedishomfattande, vidsträckt

extinct English

Swedishutrotad, utdöd, utrotade, utdöda, utdött, utslocknad

extenderse Spanish

Swedishbreda ut sig

extenuate English

Swedishförmildra, förringa

exitium Latin

Swedishförstörelse, sabotage

Estnisch German

Finnishviro

estanque Spanish

Swedishdamm

extend English

Swedishförlänga, sträcka sig, utöka, sträcka ut sig, expandera, sträcka ut

exciting English

Germanspannend, aufregend
Spanishemocionante
Swedishspännande, underhållande, upphetsande, fantastiskt, spännade

extensor Latin

Swedishutsträckare

extenuating English

Swedishförmildrande

extent English

Swedishomfattning, utsträckning, område, yta, grad

estimates English

Swedishuppskattningar


A maximum of 20 results are shown.