Advertisements


fancy

Searched for fancy in the dictionary.
Swedish: gilla, kunna tänka sig, vara förtjust i, exklusiv, fin, vilja ha, tycka om, vara sugen på, gillar, vill ha, inbilla, tjusig, villja ha, snygg

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

fancy English

Swedishgilla, kunna tänka sig, vara förtjust i, exklusiv, fin, vilja ha, tycka om, vara sugen på, gillar, vill ha, inbilla, tjusig, villja ha, snygg, läcker, fantasi, inbillning, föreställa sig, ha lust, tjustg, ha lust att, tjusigt

fansy English

Swedishvilja ha

fange Norwegian

Germanfangen

fang English

Swedishhuggtand

finch English

Swedishfink

funky English

Swedishläcker, häftig

fence English

Estoniantara
Finnishaita
GermanEinzäunung, fechten, Staket, Zaun
Swedishstaket, stängsel, fäkta, staketet, tak, fäktas, gärdsgård, räcke, plank

fangs English

Swedishhuggtänder

fines English

Swedishböter

fungo Italian

Swedishsvamp

famos German

Englishfamous

finsk Swedish

EnglishFinnish
Frenchfinlandais, finnois, finlandaise, finnoise
Germander Finne, die Finnin
Russianфинский, финская, финское

fiancé English

Swedishfästmö

foncé French

Swedishmörk

funka Swedish

Germanklappen

funk English

Swedishrädsla

finns Swedish

Englishare to be found, exist, exists, there are
Germangibt es

fungi English

Swedishsvampar

fink Swedish

Englishfinch

fiancee English

GermanVerlobte
Swedishfästmö


A maximum of 20 results are shown.