fence

Nach fence im Wörterbuch gesucht.
Deutsch: Einzäunung, fechten, Staket, Zaun, Estnisch: tara, Finnisch: aita, Schwedisch: staket, stängsel, fäkta, staketet, tak, fäktas, gärdsgård, räcke

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

fence Englisch

Estnischtara
Finnischaita
DeutschEinzäunung, fechten, Staket, Zaun
Schwedischstaket, stängsel, fäkta, staketet, tak, fäktas, gärdsgård, räcke, plank

fange Norwegisch

Deutschfangen

finch Englisch

Schwedischfink

fancy Englisch

Schwedischgilla, kunna tänka sig, vara förtjust i, exklusiv, fin, vilja ha, tycka om, vara sugen på, gillar, vill ha, inbilla, tjusig, villja ha, snygg, läcker, fantasi, inbillning, föreställa sig, ha lust, tjustg, ha lust att, tjusigt

funis Latein

Schwedischrep, tåg

finis Latein

Schwedischslut

foncée Französisch

Schwedischmörk

foncé Französisch

Schwedischmörk

fungo Italienisch

Schwedischsvamp

fansy Englisch

Schwedischvilja ha

funka Schwedisch

Deutschklappen

fiancee Englisch

DeutschVerlobte
Schwedischfästmö

fungi Englisch

Schwedischsvampar

funk Englisch

Schwedischrädsla

fang Englisch

Schwedischhuggtand

funes Latein

Schwedischrep, tåg

funky Englisch

Schwedischläcker, häftig

fines Englisch

Schwedischböter

finsk Norwegisch

Deutschfinnisch

fånge Englisch

Schwedischprisoner


Maximal werden 20 Ergebnisse angezeigt.