gentleman

Searched for gentleman in the dictionary.
Swedish: herre, man

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

gentleman English

Swedishherre, man

gentlemen English

Spanishseñor
Swedishherrar

gentlemen's English

Swedishherrtoalett

gentle English

Germansanft
Swedishmjuk, snäll, vänlig, försiktig, blid, kärvänlig, stilla, öm, mild, varsamt, varsam, försiktigt

gentile English

GermanHeide
Swedishicke-jude

gentiles English

GermanHeiden

gently English

Swedishmjukt, sakta, försiktigt, svagt, vänligt, varsamt, milt, stilla, långsamt, lätt

gentleness English

GermanSanftheit
Swedishmildhet, ömhet, blidhet

gentile Italian

Swedishsnäll, vänlig, rar

gentile French

Swedishsnäll

gentlefolks English

Swedishherrskapsfolk

gentil French

Swedishsnäll, trevlig

gentille French

Swedishsnäll

genital English

Germangeschlechtlich
Swedishfortplantnings-, genital

gauntlet English

Swedishgatlopp, ridhandske

gentillity English

Swedishförnämitet, tillgjordhet

gentille Swedish

Frenchsnäll

gentil Swedish

Frenchsnäll

gentils French

Swedishsnälla

genital Swedish

Englishgenital


A maximum of 20 results are shown.