gentlemen's

Searched for gentlemen's in the dictionary.
Swedish: herrtoalett

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

gentlemen's English

Swedishherrtoalett

gentlemen English

Spanishseñor
Swedishherrar

gentleman English

Swedishherre, man

gentleness English

GermanSanftheit
Swedishmildhet, ömhet, blidhet

gentlefolks English

Swedishherrskapsfolk

gentle English

Germansanft
Swedishmjuk, snäll, vänlig, försiktig, blid, kärvänlig, stilla, öm, mild, varsamt, varsam, försiktigt

gentiles English

GermanHeiden

gentils French

Swedishsnälla

gentile Italian

Swedishsnäll, vänlig, rar

gently English

Swedishmjukt, sakta, försiktigt, svagt, vänligt, varsamt, milt, stilla, långsamt, lätt

gentile French

Swedishsnäll

gentille French

Swedishsnäll

gentille Swedish

Frenchsnäll

gentile English

GermanHeide
Swedishicke-jude

gentil French

Swedishsnäll, trevlig

gentil Swedish

Frenchsnäll

genitals English

GermanGeschlechtsteile
Swedishkönsorgan

gauntlet English

Swedishgatlopp, ridhandske

gentillity English

Swedishförnämitet, tillgjordhet

gentlemen farmers English

Swedishhögre bönder