get off

Searched for get off in the dictionary.
English: gå av, Swedish: stig av, lyfta från, stiger av, kliv av, gå av, sluta använda, lägg av, stiga av, sluta

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

get off English

Swedishstig av, lyfta från, stiger av, kliv av, gå av, sluta använda, lägg av, stiga av, sluta

get off Swedish

Englishgå av

got off English

Swedishsteg av

get by Swedish

Englishta sig fram

get up English

Czechvstávat
Germanaufstehen
Swedishstiga upp, stig up, komma upp, stig upp, gå upp, går upp

gotov Slovenian

Swedishfärdig

got up English

Swedishgick upp, reste sig upp, steg upp

god fe Swedish

Englishfairy godmother

get to be English

Swedishfå bli

goodby English

Germanauf wiedersehen

gdp English

Swedishbnp

gått upp Swedish

Spanishsubido

giddap! English

Swedishhoppla!

goodbye English

Russianдо свиданя
Swedishhejdå, adjö

gjuta av Swedish

Germanabgießen

good bye English

Czechna schledanou
Swedishhej då, adjö

good-bye English

Germanwiedersehen
Swedishadjö

Good bye English

CroatianDo viđenja