get up

Searched for get up in the dictionary.
German: aufstehen, Czech: vstávat, Swedish: stiga upp, stig up, komma upp, stig upp, gå upp, går upp

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

get up English

Czechvstávat
Germanaufstehen
Swedishstiga upp, stig up, komma upp, stig upp, gå upp, går upp

got up English

Swedishgick upp, reste sig upp, steg upp

get by Swedish

Englishta sig fram

get off English

Swedishstig av, lyfta från, stiger av, kliv av, gå av, sluta använda, lägg av, stiga av, sluta

get off Swedish

Englishgå av

gått upp Swedish

Spanishsubido

gdp English

Swedishbnp

god fe Swedish

Englishfairy godmother

gotov Slovenian

Swedishfärdig

got off English

Swedishsteg av

get to be English

Swedishfå bli

giddap! English

Swedishhoppla!

gjuta av Swedish

Germanabgießen

goodby English

Germanauf wiedersehen

goodbye English

Russianдо свиданя
Swedishhejdå, adjö

good bye English

Czechna schledanou
Swedishhej då, adjö

good-bye English

Germanwiedersehen
Swedishadjö

Good bye English

CroatianDo viđenja