insert

Searched for insert in the dictionary.
German: Beifügung, einfügen, Einlage, einlegen, Swedish: parkera, stoppa i, föra in, införa

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

insert English

GermanBeifügung, einfügen, Einlage, einlegen
Swedishparkera, stoppa i, föra in, införa

inser Swedish

Englishrealize, realises

inserts English

Swedishinfogar

Inserat German

Englishad, advertisement

insure English

Germanversichern
Swedishförsäkra

insertio Latin

Swedishinfästning

incur English

Swedishådra sig, dra på sig

injury English

Swedishskada, åverkan, oförrätt

insured English

Germanversichert
Swedishförsäkrad

inskrift Swedish

Englishinscription
Swedishinskription

inkorg Swedish

Englishin box

insurer English

GermanVersicherer

in short English

Swedishkort sagt

injure English

Swedishskada, förorätta, såra

in court English

Swedishi rätten, i domstol, i domstolen, inför rätta

inscribe English

Swedishförse med text, skriva in, inrista, inskriva, gravera

insurgent English

Finnishkapinallinen
Swedishrebellisk, upprorisk, rebell

imagery English

Swedishbildverk

inquiry English

Swedishförfrågan, förfrågning, undersökning, utredning

injured English

Swedishskadad


A maximum of 20 results are shown.