intently

Searched for intently in the dictionary.
Swedish: uppmärksamt, intensivt, oavlåtligt, ivrigt

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

intently English

Swedishuppmärksamt, intensivt, oavlåtligt, ivrigt

intente Latin

Swedishuppmärksamt

intentar Spanish

Swedishförsöka, att försöka

intent English

Swedishspänd, uppmärksam, koncentrerad, spänt uppmärksam

intensiv Norwegian

Germanintensiv

intention English

Swedishavsikt

intense English

Swedishintensiv, häftig, stark

intensiv German

Norwegianintensiv

intanto Italian

Swedishunder tiden

intensity English

Swedishintensitet

indent English

Germanauszacken, Einbeulung, eindrücken, einkerben, einrücken
Swedishgöra snitt i kanten

intends English

Swedishämnar, planerar

intended English

Swedishavsedd, planerat

intensiv Swedish

Englishacute, vivid, intense, vivacious, intensive, vehement
Spanishintensivo

intend English

Finnishaikoa
Swedishha för avsikt, avse, ämna, tänka

intention Swedish

Swedishavsikt, syfte

intentions English

Swedishavsikter

intimt Swedish

Englishclosely

intend to English

Swedishhar för avsikt att, tänka att, ämna, ha för avsikt att

intensive English

Swedishintensiva, intensiv, koncentrerad


A maximum of 20 results are shown.

Advertisements