jemanden von etwas abbringen

Searched for jemanden von etwas abbringen in the dictionary.
Swedish: få någon att låta bli något, få någon att avstå från något

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

jemanden von etwas abbringen German

Swedishfå någon att låta bli något, få någon att avstå från något