läste

Nach läste im Wörterbuch gesucht.
Englisch: read, Französisch: lu, Slowenisch: bral, brala

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

läste Schwedisch

Englischread
Französischlu
Slowenischbral, brala

läst Schwedisch

Englischread
Deutschgelesen
Italienischletto

låste Schwedisch

Englischlocked

lyste Schwedisch

Englischshone

lägsta Schwedisch

Englischlowest

lägst Schwedisch

Englischlowermost

låst Schwedisch

Englischlocked, locker

löst Schwedisch

Englischsolved, slacky, slackly

least Englisch

Schwedischdet minsta, sist, minst

läget Schwedisch

Deutschdie Lage
Spanischla situación

lekte Schwedisch

Englischplayed

lyst Schwedisch

Englischshone

last Englisch

Finnischkestää
Deutschanhalten, dauern, leisten, Letzte
Schwedischsist, vara, ta, pågå, förra, räcka, sista, klara av, hålla, skoläst, senast, hålla på, senaste

lost Englisch

Deutschirre, verloren
Schwedischförlorade, tappade, förlorat, blev av med, tappade, vilse, borttappad, försvunnen, förlorad, tappat, vilsen, borttappat, bortsprungen, blev av med, borta, hjälplös

lusty Englisch

Schwedischfrisk

läksyt Finnisch

Schwedischläxorna

lust Englisch

Schwedischbegär, åtrå, lust

lest Englisch

Schwedischför att inte, ifall, så att inte

list Englisch

Deutschaufführen, auflisten, Auflistung, Liste
Schwedischförteckning, lista, nota

list Polnisch

Englischletter


Maximal werden 20 Ergebnisse angezeigt.