oπωρώvας

Nach oπωρώvας im Wörterbuch gesucht.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

opravek Slowenisch

Schwedischärende

overpass Englisch

Schwedischkomma igenom, klara sig igenom, komma förbi, klara av, utstå, övervinna, gå utöver, överskrida, överträffa, överstiga, passera över, förbigå, hoppa över, överflygning

overpick Englisch

Schwedischöverplocka

overfish Englisch

Schwedischutfiska

overflow Englisch

Schwedischsvämma över

overboard Englisch

Schwedischöverbord

oprovocerad Schwedisch

Englischunprovoked

obearbetad Schwedisch

Englischcrude
Spanischbasto, basta, bruto, bruta

opprobrium Englisch

Schwedischskymf

opprobrious Englisch

Schwedischskymflig, smädlig

overprint Englisch

Schwedischövertryck

overblown Englisch

Schwedischöverdriven

overperch Englisch

Schwedischflyga över

opravdový Tschechisch

Englischreal