obändig

Searched for obändig in the dictionary.
Spanish: bravía, bravío

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

obändig Swedish

Spanishbravía, bravío

ofyndig Swedish

Englishbarren

oväntat Swedish

Bulgarianнечакван, неочаквано
Englishunexpectedly

oväntad Swedish

Englishunexpected
Frenchinattendu, inattendue, accidentel, accidentelle
Spanishimprevisto

obunden Swedish

Englishunfettered, unbound

offending English

Swedishförarglig, förargligt, förolämpande

ovändbar Swedish

Englishirreversible

of finding English

Swedishatt hitta

offender English

Swedishlagbrytare, förbrytare, gärningsman

offend English

Swedishförarga, såra, förolämpa, förnärma, kränka

offended English

Swedishförolämpad

offentlig Swedish

Englishin public, public, official
Germanöffentlich
Spanishoficial, público

oväntade Swedish

Englishunexpected

ofantlig Swedish

Englishimmense

obanad Swedish

Englishuntrodden

offentligt Swedish

Englishin public, public
Latinpalam

obemedlad Swedish

Englishwithout means

obehindrad Swedish

Englishwithout hindrance, unobstructed

offhand English

Swedishlättsinnig, på rak arm, nonchalant, oförberedd

open day English

Swedishöppet hus


A maximum of 20 results are shown.