Advertisements


pay attention to

Searched for pay attention to in the dictionary.
Swedish: vara uppmärksam på, bry sig om, lystra till, ta notis om, uppmärksamma, lägga märke till, ge akt på, ägna uppmärksamhet åt, ta hänsyn till, ombesörja, vara uppmärksam för

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!