posh

Searched for posh in the dictionary.
German: toll, vornehm, Swedish: flott, elegant, förnäm, fin

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

posh English

Germantoll, vornehm
Swedishflott, elegant, förnäm, fin

posy English

Swedishbukett

pose English

Swedishpose, posera, utgöra, göra sig till, framställa, lägga fram

push English

Swedishknuffa, köra, fös av, stöta, knuff, puff, puffa till, trycka, tränga, skjuta på, putta, driva på, pressa, skjuta, trycka till, skjuta framför sig, trycka på, skjuta ifrån

pose Swedish

Englishpose

posse English

Swedishhop, civiluppbåd, väpnad grupp

posse Latin

Swedishkunna

pushy English

Swedishpåflugen, påträngande, framfusig, gåpåaraktig

pois Portuguese

Germanalso, naja

pois Finnish

Germanweg

pes Latin

Swedishfot

pus Latin

Swedishvar

poise English

Swedishbalans, balansera, lyfta, bära upp, jämvikt, hållning, värdighet, sätt att föra sig, säkerhet, ovisshet, bringa i jämvikt, hålla lyft

pes Slovenian

Swedishhund

paso Spanish

Swedishsteg, jag tillbringar, gång, tunnel, övergång

pus English

Swedishvar

poski Finnish

SwedishKind

poach English

Swedishstjäla, tjuva, pochera, tjuvfiska, tjuvjaga

pouch English

Swedishpung, liten påse, pungpåse, påse, liten pungpåse

poco Spanish

Englishnot very, little, few
Swedishlite, litet


A maximum of 20 results are shown.