prejudice

Nach prejudice im Wörterbuch gesucht.
Schwedisch: fördom, fördomar, avoghet, motvilja, fördomsfullhet, förutfattad mening, förutfattade meningar, förhandsinställning, förkärlek, förfång, men, nackdel

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

prejudice Englisch

Schwedischfördom, fördomar, avoghet, motvilja, fördomsfullhet, förutfattad mening, förutfattade meningar, förhandsinställning, förkärlek, förfång, men, nackdel, inge fördomar, göra partisk, påverka, inverka menligt på, vara till men för, skada

prejudices Englisch

Schwedischfördomar

prejudiced Englisch

Schwedischfördomsfull

prejudikat Schwedisch

Englischprecedent
Schwedischdet som kan åberopas för liknande fall

prejudicial Englisch

Schwedischskadlig, menlig, till skada

practice Englisch

Spanischpracticar
Schwedischbruk, praktik, praxis, utöva, träning, idka, vana, praktisera, övning, träna, öva

prestige Schwedisch

Schwedischanseende, respekt

precede Englisch

Schwedischgå före, föregå

prestige Französisch

Schwedischprestigen

preceded Englisch

Schwedischföregånget av

perjudicial Spanisch

Englischharmful

presidente Italienisch

Tschechischpředseda
Dänischformand
Niederländischvoorzitter
EnglischPresident
Finnischpuheenjohtaja
Französischprésident
DeutschPräsident einer Institution
Griechischπρόεδρoς
Ungarischelnök
Lettischpriekšsēdētājs
Polnischprzewodniczący
Portugiesischpresidente
Slowenischpredsednik
Spanischpresidente
Schwedischordförande

practise Englisch

Schwedischöva, träna, öva på, tränar, träning

prisade Schwedisch

Englischpraised

proxide Englisch

Schwedischvätesuperoxid, bakteriedödande medel

presidente Portugiesisch

Tschechischpředseda
Dänischformand
Niederländischvoorzitter
EnglischPresident
Finnischpuheenjohtaja
Französischprésident
DeutschPräsident einer Institution
Griechischπρόεδρoς
Ungarischelnök
Italienischpresidente
Lettischpriekšsēdētājs
Polnischprzewodniczący
Slowenischpredsednik
Spanischpresidente
Schwedischordförande

precedent Englisch

Schwedischprejudikat

presidente Spanisch

Tschechischpředseda
Dänischformand
Niederländischvoorzitter
EnglischPresident
Finnischpuheenjohtaja
Französischprésident
DeutschPräsident einer Institution
Griechischπρόεδρoς
Ungarischelnök
Italienischpresidente
Lettischpriekšsēdētājs
Polnischprzewodniczący
Portugiesischpresidente
Slowenischpredsednik
Schwedischordförande

practico Spanisch

Schwedischjag övar på

procedure Englisch

Schwedischprocedur, förfaringssätt, rutin, tillvägagångssätt


Maximal werden 20 Ergebnisse angezeigt.