regardless

Searched for regardless in the dictionary.
Swedish: oavsett, utan hänsyn

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

regardless English

Swedishoavsett, utan hänsyn

regardez French

Swedishtitta på

regarder French

Swedishtitta, titta på, se

regards English

Swedishhälsningar

regarde French

Swedishtitta, titta på, se

regardless of English

Germanunabhängig von
Swedishoavsett, oberoende av, trots

regarded English

Swedishansedd, betraktad

regard English

Germanachten, ansehen, beachten
Swedishanser, betrakta, respektera, avse, hänsyn, angå, hänseende, anse, ta hänsyn till

Regarde! French

SwedishTitta!

regarding English

Swedishangående

regordete Spanish

Englishchubby

regard for English

Swedishhänsyn till

recorder English

GermanAufzeichnungsgerät, Blockflöte, Registrator
Swedishblockflöjt

recorded English

Swedishinspelad, spelade in

records English

GermanAufzeichnungen, Sätze
Swedishförteckningar, redogörelser, register, annaler, förteckning, nedteckningar

regerade Swedish

Englishreigned

regret English

Swedishångra, sakna, ledsnad, sorg, beklagande, beklaga, ånger

rekordet Swedish

Frenchle record

recrute English

Swedishanställa

regrowth English

Swedishåterväxt


A maximum of 20 results are shown.