remark

Searched for remark in the dictionary.
Swedish: anmärkning, yttrande, kommentar, kommentera, lägga märke till, anmärka, uttalande

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

remark English

Swedishanmärkning, yttrande, kommentar, kommentera, lägga märke till, anmärka, uttalande

romersk Swedish

Englishroman
Germanrömisch
LatinRomana
Spanishromano, romana

remorse English

Swedishdåligt samvete, samvetsförebråelse, ånger, samvetskval, ångest

remarkable English

Swedishmärklig, anmärkningsvärd, mycket bra, märkligt, märkvärdiga, anmärkningsvärt

rumours English

Swedishrykten

remarkably English

Swedishmärkligt

remarquer French

Swedishmärka

renrakad Swedish

Englishshaven

renrasig Swedish

Englishpure-bred

remark with English

Swedishanmärka på

reunirse Spanish

Swedishsamlas, träffas, mötas

rumoroso Italian

Swedishbullrig

rumorosa Italian

Swedishbullrig

remercier French

Swedishtacka

renhårig Swedish

Englishupright

run a race English

Swedishspringa ett lopp