remarkable

Searched for remarkable in the dictionary.
Swedish: märklig, anmärkningsvärd, mycket bra, märkligt, märkvärdiga, anmärkningsvärt

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

remarkable English

Swedishmärklig, anmärkningsvärd, mycket bra, märkligt, märkvärdiga, anmärkningsvärt

remarkably English

Swedishmärkligt

remark English

Swedishanmärkning, yttrande, kommentar, kommentera, lägga märke till, anmärka, uttalande

remark with English

Swedishanmärka på

remorse English

Swedishdåligt samvete, samvetsförebråelse, ånger, samvetskval, ångest

remarquer French

Swedishmärka

renrakad Swedish

Englishshaven

renrasig Swedish

Englishpure-bred

remercier French

Swedishtacka

romersk Swedish

Englishroman
Germanrömisch
LatinRomana
Spanishromano, romana

run a race English

Swedishspringa ett lopp

reunirse Spanish

Swedishsamlas, träffas, mötas

rumoroso Italian

Swedishbullrig

rumorosa Italian

Swedishbullrig