request

Searched for request in the dictionary.
German: anfragen, auffordern, beantragen, Bitte, Finnish: pyyntö, Swedish: begäran, förfrågan, önskemål, önskan, anhållan, anmaning, bön, efterfrågan, ansöka

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

request English

Finnishpyyntö
Germananfragen, auffordern, beantragen, Bitte
Swedishbegäran, förfrågan, önskemål, önskan, anhållan, anmaning, bön, efterfrågan, ansöka, förfråga, begära, anhålla om

requests English

Spanishpide
Swedishförfrågningar

requested English

Swedishbegärde, efterfrågade

requisite English

Swedisherforderlig, förnödenheter, nödvändig, behövlig

requesting English

Swedishbegärande

rejekt English

Swedishkassera

resist English

Swedishmotstå, göra motstånd mot, göra motstånd, stå emot, motså

reject English

Swedishavvisa, avböja, avstöta, rata, slopa, tillbakavisa, förkasta, stöta bort, refusera, kasta, avslår

recast English

Swedishgjuta om

requisito Spanish

Englishrequirement

rejects English

Swedishtillbakavisar

racist English

GermanRassist
Swedishrasistisk, rasist

rasist Swedish

Englishracist

request for English

Swedishbedja om

reichste German

Englishwealthiest

råkost Swedish

Finnishraakaravinto

requisition English

Swedishbeställning, rekvisition, skriftig anhållan

racists English

GermanRassisten

recessed English

Swedishinfälld

rejected English

Swedishtillbakavisad, underkänt, avfärdad


A maximum of 20 results are shown.