requisite

Searched for requisite in the dictionary.
Swedish: erforderlig, förnödenheter, nödvändig, behövlig

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

requisite English

Swedisherforderlig, förnödenheter, nödvändig, behövlig

requisito Spanish

Englishrequirement

requested English

Swedishbegärde, efterfrågade

requests English

Spanishpide
Swedishförfrågningar

request English

Finnishpyyntö
Germananfragen, auffordern, beantragen, Bitte
Swedishbegäran, förfrågan, önskemål, önskan, anhållan, anmaning, bön, efterfrågan, ansöka, förfråga, begära, anhålla om

requisition English

Swedishbeställning, rekvisition, skriftig anhållan

requesting English

Swedishbegärande

register English

Germaneinschreiben, Register, Verzeichnis
Swedishhotelliggare, gästregister, inregistrera, mantalsskriven, klassbok, registera, register, förteckning

resist English

Swedishmotstå, göra motstånd mot, göra motstånd, stå emot, motså

reichste German

Englishwealthiest

register Swedish

Englishrecords, registry, record, file, files, index, register
Frenchfichier
Swedishdiarium

resistir Spanish

Swedishmotstå

resuscitate English

Swedishåteruppliva, återuppväcka, åter få liv i, blåsa nytt liv i

racists English

GermanRassisten

registers English

Swedishregistrerar

Register German

Englishregister

registry English

Swedishregister

recast English

Swedishgjuta om

resistere Latin

Swedishgöra motstånd

resistent English

Swedishresistent


A maximum of 20 results are shown.