retort

Nach retort im Wörterbuch gesucht.
Französisch: alambic, Schwedisch: genmäla, replik, snabb replik, svara skarpt

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

retort Schwedisch

Französischalambic

retort Englisch

Schwedischgenmäla, replik, snabb replik, svara skarpt

retard Englisch

Schwedischförlänga, försena, efterbliven person

retired Englisch

Deutschpensioniert
Schwedischpensionerad, pensionerade, drog sig tillbaka

retreat Englisch

Schwedischretirera, dra sig tillbaka, reträtt, tillflyktsort, återtåg, återtåga

rederiet Schwedisch

Deutschdie Reederei

reträtt Schwedisch

Englischretreat

reiterate Englisch

Schwedischånyo upprepa, upprepa

retarded Englisch

Schwedischefterbliven, utvecklingsstörd, förståndshandikappad, fördröjd, försenad

ritardo Italienisch

Schwedischförsening, jag är försenad

retarder Französisch

Schwedischsenarelägga

retraite Französisch

Schwedischpension

rather than Englisch

Deutschbesser, lieber als
Schwedischsnarare än, hellre än, istället för

red-haired Englisch

Spanischpelirrojo
Schwedischrödhårig

rødhåret Dänisch

Schwedischrödhårig