speed

Searched for speed in the dictionary.
French: la vitesse, Swedish: rusa, skynda, hastighet, skena, fart, snabbhet, fara snabbt fram, skynda sig, snabbt transportera, köra, tjack

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

speed English

Frenchla vitesse
Swedishrusa, skynda, hastighet, skena, fart, snabbhet, fara snabbt fram, skynda sig, snabbt transportera, köra, tjack

speedy English

Swedishsnabb, skyndsam, snar

spewed English

Swedishspydde

svedd Swedish

Germanabgebrannt

saved English

Swedishräddad, räddade

spet Slovenian

Swedishåter, igen

späd Swedish

Englishtiny, slight, delicate

spett Swedish

Spanishbronqueta

spout English

Swedishpip

skipped English

Swedishtog bort

swept English

Swedishsopade, sopat, svept, svepte

spade Swedish

Englishspade

shipped English

Germanverschiffte
Swedishskickad

spat English

Swedishspottande, damask, spottat, spottade

speedway English

Swedishmotorcykelbana

saphead English

Swedishdumskalle

spate English

Swedishflöde, våg, översvämmning, ström

spot English

Swedishfå syn på, fläck, punkt, fläcken, ställe, prick, finne, utslag, plats, plätt, se, får syn på, känna igen, upptäcka

sobbed English

Swedishsnyftade

spite English

Swedishelakhet, trotsa, agg, ondska


A maximum of 20 results are shown.