stumpbyxor

Searched for stumpbyxor in the dictionary.
English: wellies

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

stumpbyxor Swedish

Englishwellies

stump off English

Swedishgå iväg i ilska

stump Swedish

Englishstump, snag, snatch

stumpf German

Englishstupid
Finnishtylsä

stumped English

Swedishförbryllad

stump up English

Swedishpunga ut med

stumble English

Swedishstappla, snubbla, snava, misstag, felsteg, snubbling

stump English

Estoniankänd
Swedishstubbe, skaka fram, traska på, hugga av, traska, stympa, stump, förbrylla, stam

stumbled English

Swedishramlade, snubblade, stapplade, vacklade

stamp English

Estonianmark
Germanabstempeln, Briefmarke, Gepräge, prägen, stampfen
Polishznaczek
Swedishfrimärke, krossa, stampa, frankera, prägel, stämpla

stamp out English

Swedishkrossa, få slut på

stympning Swedish

Englishmutilation, dismemberment

stempeln German

Englishclock

stamps English

Swedishfrimärken, stämplar

stomp English

Swedishstampa

stamped English

Germanfrankiert

stampede English

Swedishrusning, panikartad flykt, råka i vild flykt, vild flykt

stympad Swedish

Englishmutilated

stampfen German

Englishstamp
Finnishpolkea

stämplar Swedish

Englishstamps


A maximum of 20 results are shown.