substantial

Searched for substantial in the dictionary.
Swedish: ansenlig, pålitlig, rejäl, stabil, betydande, bastant, verklig, påtaglig, väsentlig

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

substantial English

Swedishansenlig, pålitlig, rejäl, stabil, betydande, bastant, verklig, påtaglig, väsentlig

substantia Latin

Swedishämne

substantiv Swedish

Englishsubstantive
Russianсуществительные

substantially English

Swedishverkligt, kraftigt

substantiell Swedish

Swedishpåtaglig

substantive English

Swedishsubstantiv

substantivet Swedish

Italianil nome

substantation English

Swedishbevis

substances English

Swedishämnen

substandard English

Swedishundermålig

substans Swedish

Englishsubstance
Croatianbít, tvár

substance English

Swedishkemiskt ämne, huvudsak, ämne, substans

substitut Swedish

Englishsubstitute
Swedishersättning

substitut English

Swedishställföreträdare

substitution English

Swedishbyte

substitute English

GermanErsatz
Swedishersättning, byta ut, ersätta, substitut, suppleant, surrogat, vikarie, avbytare, reserv

subsidise English

Swedishsubventionera, understödja

subset English

Swedishdelmängd

subside English

Swedishsjunka undan, avta, minska

s'abstenir French

Swedishavhålla sig från


A maximum of 20 results are shown.