supper

Searched for supper in the dictionary.
German: Abendessen, Spanish: cena, Finnish: illallinen, Swedish: kvällsmat, supé, kvällsmål, middag

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

supper English

Finnishillallinen
GermanAbendessen
Spanishcena
Swedishkvällsmat, supé, kvällsmål, middag

super French

Swedishtoppen, jättegott, jättebra

sapper English

Swedishingenjörssoldat, pionjär, sappör

super English

Germanüber, prima, super
Swedishtoppen, super

super Norwegian

Germansuper

super Swedish

Englishsuper

super German

Englishsuper
Norwegiansuper
Swedishtoppen, fin

skipper English

Swedishkapten, skeppare

shipper English

Swedishspeditör, avlastare, varuavsändare

suffer English

Finnishkärsiä
Germanaushalten, dulden, ertragen
Swedishuthärda, lida, utstå, lidande, drabbas, drabbas av

shopper English

Swedishkund

súper Spanish

Swedishtoppen, snabbköp

super- Swedish

Englishrocket

supera Swedish

Englishsup

super! French

Swedishtoppen!

spyor English

Swedishvomit

spår Swedish

Englishtrail, track, clue, trace, vestige, due, traces, impression
Sloveniantir

sopor Swedish

Englishtrash, rubbish, garbage, sweepings
GermanAbfälle
Spanishla basura, basura

subir Spanish

Swedishgå upp, stiga, åka upp, stiga upp, stiga på, röra sig uppåt, öka, gå på

saber Spanish

Swedishveta


A maximum of 20 results are shown.

Advertisements