tokee

Searched for tokee in the dictionary.
English: clock, watch

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

tokee Japanese

Englishclock, watch

takke Danish

Swedishtacka

take English

Finnishviedä
Germanbringen, dauern, einnehmen, einschlagen, nehmen
Spanishtomar
Swedishköra, intaga, ta, taga, vidtaga, åka

toque Spanish

Swedishnyans, touch, gitarrspel

to see English

Swedishför att se

toes English

GermanZehen
Swedishtår

tukea Finnish

Englishsupport

tok Swedish

Englishfool
Spanishbobo, boba

takka Finnish

Englishfireplace

toukka Finnish

Swedishlarv

toys English

Swedishleksaker

tosi Finnish

Germantatsächlich
Swedishsann

touko Finnish

Englishsowing

took English

Swedishtog, krävdes

touch English

Spanishtocar
Swedishröra vid, röra, känna på, beröring, beröra, känna, känning, snudda vid, vidröra, nudda vid, ta på, anslag, rör vid, nudda, karaktär, prägel

takki Finnish

Swedishkappa

these English

Germandiese, dieser
Greekαυτοί
Swedishdessa, det här, de här, de där, dom här, det här/dessa

twice English

Germandoppelt, zweimal
Swedishtvå gånger, dubbelt, 2 gånger

tos Spanish

Swedishhosta

those English

Germanjene, jener
Swedishde där, dom, dessa, dem, dom där


A maximum of 20 results are shown.