turn to

Searched for turn to in the dictionary.
Swedish: vända sig mot, ägna sig åt, vända sig till, förvandlas till

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

turn to English

Swedishvända sig mot, ägna sig åt, vända sig till, förvandlas till

turned to English

Swedishvände sig till

ternet Danish

Swedishrutigt

turned English

Swedishvände sig om, vred, svängde

turn down English

Swedishavvisa, avböja, säja nej till, säga nej till, förkasta, tacka nej till, tacka nej

turn out English

Swedishvända ut och in på, vända in och ut på, avlöpa, utfalla, visa sig, bli, köra ut, släcka

turnout English

Swedishvaldeltagande

tornado English

Swedishtornado, virvelstorm, tromb, virvelvind

tornet Swedish

Frenchla tour
Germander Tower, der Turm

tornado Swedish

Englishtornado, twister

termit Swedish

Englishtermite

tyrant English

Swedishtyrann

truant English

Swedishskolkare

termite English

Swedishtermit, vit myra

trente French

Swedishtrettio, 30, tretti

trenta Italian

Swedish30, trettio

trinity English

Swedishtreenighet

treenata Finnish

Englishwork out

trend English

Swedishtendens, tendera, trend

terremoto Spanish

Swedishjordbävning


A maximum of 20 results are shown.