veinticuatro

Searched for veinticuatro in the dictionary.
English: 24, Swedish: tjugofyra, 24

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

veinticuatro Spanish

English24
Swedishtjugofyra, 24

ventiquattro Italian

Swedishtjugofyra

veinticinco Spanish

English25
Swedishtjugofem, 25

vindicate English

Swedishförsvara, hävda, rättfärdiga

veintisiete Spanish

English27
Swedishtjugosju, 27

veintiocho Spanish

English28
Swedishtjugoåtta, 28

veintiséis Spanish

English26
Swedishtjugosex, 26

venticinque Italian

Swedishtjugofem

ventisette Italian

Swedishtjugosju

vintage English

Swedishbättre begagnade kläder, skörd, årgång, vinskörd, årgång av vin

vindictive English

Swedishhämndgirig, hämndlysten, oförsonlig, obeveklig

ventajas Spanish

Swedishfördelar

ventaja Spanish

Swedishfördel

ventisei Italian

Swedishtjugosex

ventus Latin

Swedishvind

vinduskarm Norwegian

GermanFensterbrett