ventured

Searched for ventured in the dictionary.
Swedish: vågad, vågade sig, vågade

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

ventured English

Swedishvågad, vågade sig, vågade

venture English

Germanunternehmen, riskieren, wagen
Swedishrisk, vågspel, försöka, drista sig, riskera, tilltag, våga, vågstycke, våga sig på, djärv satsning

vendredi French

Swedishfredag

vendre French

Swedishsälja

vendere Italian

Swedishsälja

venter Latin

Swedishbuk, mage

venduras Spanish

Swedishgrönsaker

ventral Latin

Swedishhör till buken

vantar Swedish

Englishmittens, gloves
Spanishguantes

äventyret Swedish

Germandas Abenteuer
Spanishla aventura

vintrig Swedish

Englishwintry

vendor English

Swedishförsäljare, gatuförsäljare, säljare, varuautomat

vendors English

Swedishförsäljare

vantro Swedish

Englishsuperstition

vendeur French

Swedishförsäljare

vantarna Swedish

Frenchles gants
Spanishlos quantes, los guantes

ventrikel Latin

Swedishmagsäck

vinter Norwegian

GermanWinter

vinteride Swedish

Englishhibernation

vintern Swedish

Englishthe winter
Frenchl' hiver, l'hiver
Germander Winter
Italianl'inverno
Spanishel invierno


A maximum of 20 results are shown.