wait till

Searched for wait till in the dictionary.
Swedish: vänta tills

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

wait till English

Swedishvänta tills

watt-tal Swedish

Englishwattage

whittle English

Germanschnitzen
Swedishskära av

withal English

Swedishdärjämte

white lie English

Swedishnödlögn

widely English

Swedishallmänt, i vida kretsar, brett, helt, på många ställen, vitt, vida, utspritt, vitt och brett, vitt omkring, i stor utsträckning, avsevärt, av många; allmänt

waddle English

Germanwatscheln
Swedishvagga, vaggande gång, vaggande

what the hell English

Swedishvad i helsike, vad i helvete, vad i helsike

wheedle English

Swedishlirka med, smickra, förleda, lisma