Advertisements


ward

Searched for ward in the dictionary.
Swedish: avdelning, sjukhus, myndling, sal, skyddsling, sjukhusavdelning, distrikt, rum, förmyndarskap, omyndig person, parad, inrikte, urtag, fängelseavdelning

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

ward English

Swedishavdelning, sjukhus, myndling, sal, skyddsling, sjukhusavdelning, distrikt, rum, förmyndarskap, omyndig person, parad, inrikte, urtag, fängelseavdelning, vaktmanskap, garde, avvärja, parera, avvända, avstyra, hålla på avstånd, lägga in, härbärgera, vaka över, skydda, värja

wird German

Swedishblir

word English

GermanDatenwort, Wort
Italianparola
Spanishla palabra
Swedishord, glosa

wart English

GermanWarze
Swedishvårta

weird English

Germanseltsam, komisch
Swedishkonstig, hemsk, kuslig, underlig, knäppt, konstigt, knepig, främmande, knäpp, spöklik, märkligt, underligt

wert German

Englishworth

wurde German

Swedishblev

werde German

Englishwill

wort English

Swedishvört

warte German

Swedishvänta

wordy English

Swedishordrik

writ English

Swedishskrivelse, stämning

wrath English

Swedishvrede, ilska

wearied English

Swedishuttröttad

weirdo English

Swedishkonstig typ, knäppskalle

würde German

Englishwould
Swedishskulle

Wort German

Englishword
Finnishsana
Norwegianord
Croatianriječ

worth English

GermanWert, wert
Swedishvärd, värde, värt

Wert German

Englishworth

wayward English

Swedishegensinnig


A maximum of 20 results are shown.