wayward

Searched for wayward in the dictionary.
Swedish: egensinnig

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

wayward English

Swedishegensinnig

ward English

Swedishavdelning, sjukhus, myndling, sal, skyddsling, sjukhusavdelning, distrikt, rum, förmyndarskap, omyndig person, parad, inrikte, urtag, fängelseavdelning, vaktmanskap, garde, avvärja, parera, avvända, avstyra, hålla på avstånd, lägga in, härbärgera, vaka över, skydda, värja

weird English

Germanseltsam, komisch
Swedishkonstig, hemsk, kuslig, underlig, knäppt, konstigt, knepig, främmande, knäpp, spöklik, märkligt, underligt

wird German

Swedishblir

wart English

GermanWarze
Swedishvårta

word English

GermanDatenwort, Wort
Italianparola
Spanishla palabra
Swedishord, glosa

worried Swedish

Englishorolig

wrath English

Swedishvrede, ilska

wert German

Englishworth

wurde German

Swedishblev

werde German

Englishwill

warte German

Swedishvänta

würde German

Englishwould
Swedishskulle

weirdo English

Swedishkonstig typ, knäppskalle

wort English

Swedishvört

waaruit Dutch

Germanworaus

wearied English

Swedishuttröttad

worried English

Spanishpreocupado
Swedishbekymrad, orolig, oroad

wordy English

Swedishordrik

wreath English

Swedishkrans


A maximum of 20 results are shown.