widely

Searched for widely in the dictionary.
Swedish: allmänt, i vida kretsar, brett, helt, på många ställen, vitt, vida, utspritt, vitt och brett, vitt omkring, i stor utsträckning, avsevärt, av många; allmänt

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

widely English

Swedishallmänt, i vida kretsar, brett, helt, på många ställen, vitt, vida, utspritt, vitt och brett, vitt omkring, i stor utsträckning, avsevärt, av många; allmänt

waddle English

Germanwatscheln
Swedishvagga, vaggande gång, vaggande

wheedle English

Swedishlirka med, smickra, förleda, lisma

withal English

Swedishdärjämte

whittle English

Germanschnitzen
Swedishskära av

white lie English

Swedishnödlögn

wait till English

Swedishvänta tills

watt-tal Swedish

Englishwattage