English dictionary - ä

äg

äga rum - äga rum

äl

älskvärd - älskvärd