English dictionary - ö

ör

öronproppar - öronproppar

öv

överallt där - överallt där