English dictionary - u - ub

 
ubiquitous Swedishöverallt förekommande, allmänt förekommande, allestädes närvarande, överallt
Germanallgegenwaertig