Advertisements


English dictionary - x - xr

 
x-rated Swedishbarnförbjuden
 
X-ray Swedishröntgen, röntgenbild
 
x-ray Swedishröntgen, röntga
Germanröntgen, Röntgenaufnahme
 
x-ray department Swedishröntgenavdelning
 
x-ray vision Swedishröntgensyn
 
x-rays Swedishröntgenstrålar