8BH idioms part 6

The exercise was created 2019-02-20 by MKBroholm. Question count: 10.
Select questions (10)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

  • Cry over spilt milk Gråta över spilld mjölk, vara ledsen över något som hänt
  • Curiosity killed the cat Nyfikenhet kan leda till obekväma situationer
  • Cut corners Göra något halvdant för att spara pengar
  • Cut the mustard Att lyckas
  • To be the Devil's advocate Att komma med ett motargument
  • Don't count your chickens before the eggs have hatched Planera inte för något som kanske inte kommer hända, ta inte ut något i förskott
  • Don't give up the day job Man är inte så bra på något, och skulle inte kunna jobba med det
  • Don't put all your eggs in the same basket Lägg inte alla ägg i samma korg, lägg inte dina besparingar på bara ett ställe
  • Drastic times call for drastic measures När man är desperat behöver man drastiska åtgärder/handliingar
  • Elvis has left the building Det är slut, över

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/8bh-idioms-part-6.8910188.html

Share