9a Wednesday march, 27

The exercise was created 2019-03-18 by Ogren75. Question count: 34.
Select questions (34)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • amusing rolig, underhållande
 • annually årligen
 • anxious orolig
 • appalling förfärlig
 • billion miljard
 • bucket hink, spann
 • contribute bidra
 • convincing övertygande
 • dismantle montera ner
 • ditch dike
 • edible ätbar
 • efficient effektiv, skicklig
 • embroidered broderad
 • emotional känslomässig, känslosam
 • encourage uppmuntra
 • flatter smickra
 • frail bräcklig, skör
 • grateful tacksam
 • in spite of trots
 • independent självständig
 • make a fuss göra väsen av, uppmärksamma
 • marble marmor, kula
 • musty unken, instängd
 • occasionally då och då
 • old-fashioned gammeldags
 • population befolkning
 • pros and cons för- och nackdelar
 • require behöva, kräva
 • resign avgå, sluta arbeta
 • sacred helig
 • severe allvarlig
 • subconscious undermedvetna
 • unbelievable otrolig
 • unconscious medvetslös

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/9a-wednesday-march-27.8972906.html

Share