A Kind of Swan Song

The exercise was created 2020-01-20 by alvin03an. Question count: 91.
Select questions (91)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • exaggeration överdrift
 • full stop punkt
 • bound skyldig, tvungen
 • savor njuta av
 • delight nöje, glädje
 • would sit brukade sitta
 • imprint inprägla
 • sorrowful sorgsen
 • strains toner, musik
 • grand opera seriös opera
 • grasp fattningsförmåga
 • at the time vid den tiden
 • acknowledge erkänna
 • romp stoja, busa
 • reliable pålitlig
 • poignant stark, intensiv
 • interwoven sammannflätad
 • grieve sörja
 • shape forma
 • as far as she was concerned vad henne beträffade
 • pale blek
 • drained kraftlös
 • weary trött
 • absence tomhet
 • It occurred to me Jag kom att tänka på
 • swell öka, växa, stegras
 • surrender oneself överlämna sig
 • intent on helt inriktad på
 • coo jollra
 • croon nynna
 • overwrought överspänd
 • celebratory hymn lovsång
 • unarguably utan motsägelse
 • playgroup lekskola
 • off by heart utantill
 • tuck in stoppa om
 • trace dra upp, skissa
 • come to terms with klara av, kunna använda rätt
 • preferably helst
 • tinge färga, blanda
 • number räkna
 • child prodigy underbarn
 • premier främst, förnämst
 • set apart göra olik
 • renowned ryktbar, berömd
 • nurture vårda, ge näring
 • to flower blomstra
 • of one's own accord självmant, av sig själv
 • nourishment näring, föda
 • pet name smeknamn
 • overpossessive dominerande
 • comfort trösta
 • were one blev till ett
 • inviolable okränkbar
 • radiant glädjestrålande
 • curious egendomlig
 • National Trust fornminnesorganisation
 • entry bidrag
 • wrench förlust, smärta
 • accustomed to van vid
 • all the rage sista skriket
 • the Lakes område i norra England
 • be well on one's way vara på god väg
 • wry ironisk
 • occasionally då och då
 • Can't stop now Nu måste jag gå
 • interim mellantid
 • lift a rule ta bort en regel
 • pleasurably på ett angenämt sätt
 • duvet cover duntäcksöverdrag
 • fidget arbeta nervöst
 • thaw tina
 • fizzy lemonade läsk
 • seize the opportunity ta tillfället i akt
 • oblivious to omedveten om
 • hoot tuta
 • wrench open slita upp
 • pitying medkännande
 • sympathetic deltagande
 • reluctant ovillig
 • surface vägbana
 • central reservation mittremsa
 • be at a loss villrådig
 • age evighet
 • crisp knaprig
 • plug kontakt
 • hum surrande
 • chide gräla på
 • accompaniment ackompanjemang
 • dazed bedövad
 • locked bevarad

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/a-kind-of-swan-song.9550749.html

Share