Academic wordlist 3

The exercise was created 2023-01-30 by mrswendin. Question count: 23.
Select questions (23)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • complement komplettera, passa (bra) ihop med
 • complete slutföra, fullständig
 • compose sätta ihop, författa
 • composition sammansättning, uppsatsskrivning
 • conceive föreställa sig, tänka sig
 • concise kort, koncis
 • conclude dra slutsats
 • conclusion slutsats
 • concrete betong, konkret
 • conditions förhållanden
 • conduct utföra, uppförande
 • confirm bekräfta
 • consequence följd, konsekvens
 • consider överväga
 • consist består (av)
 • consistent konsekvent
 • constant ständigt
 • constitute utgöra, bilda
 • consult rådfråga, konsultera
 • contend hävda, påstå
 • context sammanhang, kontext
 • continuum oavbruten följd
 • contradict motsäga

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/academic-wordlist-3.11383465.html

Share