Baskemi vt21

The exercise was created 2021-01-28 by Furulid_NO. Question count: 14.
Select questions (14)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • Egenskap Olika sätt att känna igen ämnen tex lukt, smak, färg, lätt/tungt
 • Löslighet Hur olika ämne blandar ihop sig, ex vatten och socker, sockret försvinner in i vattnet
 • Smältpunkt Den temperatur som ett ämne går från fast till flytande
 • Kokpunkt Den temperatur som ett ämne går från flytande till gas
 • Densitet ett mått på hur stor massa en viss volym av ett ämne har
 • Hårdhet Ett mått på hur hårt något ämne är, diamant är det hårdaste som finns
 • Atom den minsta enheten av ett grundämne
 • Proton partikel med positiv laddning, finns i kärnan
 • Neutron elektriskt neutral partikel i atomkärnan.
 • Elektron partikel med negativ laddning, svävar runt kärnan
 • Neutral Ingen laddning
 • Grundämne Består bara av en sorts atomer ex Guld=guldatomer
 • Kemisk förening är ett ämne som består av två eller flera olika grundämnen
 • Molekyl 2 eller flera atomer som sitter ihop ex vatten(H2O)

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/baskemi-vt21.10247181.html

Share