Blandningar & Seperationer

The exercise was created 2021-02-05 by Furulid_NO. Question count: 12.
Select questions (12)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • Uppslamning en blandning där vissa delar kan ses med blotta ögat
 • Emulsion en blandning där delarna inte kan lösa sig, det finns små fettdroppar i
 • Lösning en blandning där inga delar syns, lösningsmedlets molekyler ligger runt det lösta ämnets molekyler
 • Utspädd i blandningen finns lite av det lösta ämnet
 • Koncentrerad i blandningen finns mycket av det lösta ämnet
 • Mättad det går inte att lösa mer av det lösta ämnet, lösningsmedlets molekyler räcker inte för att ”omringa” fler av det lösta ämnets molekyler
 • Separera dela eller dela upp
 • Sedimentera låta synliga delar i en blandning sjunka till botten
 • Filtrera blandningen får rinna igenom ett papper som samlar upp större delar av den, det som rinner igenom samlas upp i en bägare
 • Centrifugera snurra en blandning i hög hastighet så att ämnena separeras
 • Destillera värma en blandning så att lösningsmedlet separeras från det lösta ämnet, lösningsmedlet samlas upp när det har kondenserats
 • Indunstning lösningen får stå tills lösningsmedlet har avdunstat och endast det lösta ämnet finns kvar

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/blandningar-seperationer.10269805.html

Share