Caminando4 4b

The exercise was created 2020-03-27 by BrittaKajsa. Question count: 19.
Select questions (19)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • estar marcado por präglas av
 • golpe de estado stadskupp
 • descatar utmärka sig
 • llegar a ser bli, komma att bli
 • lujoso lyxig
 • enterrado begravd
 • inicio början, start
 • sucio smutsig
 • desaparecer försvinna
 • desnudo naken
 • secuestrar kidnappa
 • destino öde, slut
 • infatigabe outtröttlig
 • conmovedor rörande
 • rostro ansikte
 • reconocer känna igen
 • incluso också, även
 • Derechos Humanos mänskliga rättigheter
 • lucha kamp

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/caminando4-4b.9727212.html

Share