Chapter 6-11

The exercise was created 2023-11-21 by Viddi123. Question count: 133.
Select questions (133)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • emigrate flytja úr landi
 • productive afkastamikill
 • influential áhrifaríkur
 • atomic physics kjarneðlisfræði
 • coin a term nefna hugtak
 • principles lögmál
 • proton róteind
 • neutron nifteind
 • half-life helmingunartími
 • emit gefa frá sér
 • spontaneously af sjálfu sér
 • expel þrýsta frá sér
 • alchemy gullgerðarlist
 • nucleus kjarni
 • orbit vera á sporbraut
 • quantum theory skammtakenning
 • disintegration sundrun
 • dislodge losa
 • particle ögn
 • be instrumental in vera stór þáttur
 • element frumefni
 • properties eiginleikar
 • corrode tæra
 • essential ingridient nauðsynlegur þáttur
 • readily greiðlega
 • oxidation oxun
 • decay rotnun
 • grain korn
 • ventilation loftræsting
 • protoplasm frymi
 • respiration öndun
 • inhale anda að sér
 • tissue líkamsvefur
 • consume neyta
 • maintain viðhalda
 • compound efnasamband
 • nitrogen fixation niturbinding
 • fertilizer áburður
 • dilute þynna
 • catalyst hvati
 • react hvarfa
 • antibiotics sýklalyf
 • anaesthetics svæfingarlyf
 • extract einangra
 • liquefy gera að vökva
 • conversion umbreyting
 • flammable eldfimur
 • constituent hluti
 • motion hreyfing
 • formulate setja fram
 • verify staðfesta
 • extend bæta við
 • quality eiginleiki
 • inertia tregða
 • conclude komast að niðurstöðu
 • acceleration hröðun
 • discount líta framhjá
 • friction núningur
 • inversely proportional í öfugu hlutfalli
 • consistent with í samræmi við
 • elsatic teygjanlegur
 • elasticity teigjanleiki
 • exert beita
 • expel þrýsta út
 • propel knýja áfram
 • applicable nýtanlegur
 • function virkar
 • orderly reglulegur
 • unsatisfying ófullnægjandi
 • subtle skarpur
 • astounding undravert
 • attribute to tileinka
 • foundations undirstaða
 • insisence þráfylgni
 • megalomania mikilmennskubrjálæði
 • esthetic fagurfræðilegur
 • universal alheimssviði
 • visualize sjá fyrir sér
 • interactions víxlverkun
 • intuition innsæi
 • hypothesis tilgáta
 • electromagnetism rafsegulfræði
 • rankles angrar
 • concrete áþreifanlegur
 • devoted tileinkaði
 • order regla
 • uniformity samkvæmni
 • relativity afstæði
 • cooked up skálda upp
 • blunder mistök
 • mythology goðafræði
 • involved in hluti af
 • physique líkamsbygging
 • agile lipur
 • crackling snark
 • hearth arinhella
 • metamorphosis hamskipti
 • leave in the lurch skilja eftir bjargarlausan
 • malignant illkynjaður
 • observatory athugunarstöð
 • insatiable óseðjandi
 • boastful montinn
 • provoking ögra
 • malicious illgerð
 • devoid gjörsneyddur
 • moral instinct siðferðislegt eðli
 • infernal vítislegt
 • have recourse to leita hjálpar
 • summon tilkalla
 • prompt fljótur
 • nepotism frændahygling
 • optimal hagstæður
 • predictor spá
 • determine ákvarða
 • renowned frægur
 • psychologist sálfræðingur
 • contend fullyrða
 • cognitively vitsmunalega
 • postgraduate háskólanemi
 • advance taka framförum
 • expertise sérfræðiþekking
 • effectiveness árangur
 • encompass ná yfir
 • competency hæfileikar
 • self-awareness sjálfskennd
 • persevere þrauka
 • empathy samúð
 • dynamics gangvirkni
 • adeptness hæfni
 • implement framkvæma
 • advocate talsmaður
 • excel skara fram úr
 • synergy samvirkni

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/chapter-6-11.11815438.html

Share