Common verbs 4

The exercise was created 2024-01-18 by Ellinor0906. Question count: 42.
Select questions (42)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • to return wracać
 • to look patrzeć
 • to miss (something) tęsknić
 • to think myśleć
 • to open otworzyć
 • to change zmienić
 • to offer zaoferować
 • to answer odpowiedzieć
 • to pass podawać
 • to help pomóc
 • to give dawać
 • to believe wierzyć
 • to trust ufać
 • to lend pożyczyć
 • to send wysyłać
 • to bring przynieść
 • to call dzwonić
 • to talk rozmawiać
 • to live mieszkać
 • to leave zostawiać
 • to rest odpoczywać
 • to thank dziękować
 • to live/survive żyć
 • to count liczyć
 • to ask for prosić
 • to clean sprzątać
 • to ask pytać
 • to sing śpiewać
 • to know wiedzieć
 • to dance tańczyć
 • to put in włożyć
 • to put (incomplete) kłaść
 • to pick up podnieść
 • to wait czekać
 • to forget zapomnieć
 • to sit siedzieć
 • to explain wyjaśniać
 • to understand ozumieć
 • to invite zaprosić
 • to close zamknąć
 • to be careful uważać
 • to draw rysować

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/common-verbs-4.11609874.html

Share