Death by scrabble, polska

The exercise was created 2023-01-30 by nhellb. Question count: 66.
Select questions (66)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • blistering pęcherze
 • except z wyjątkiem
 • appropriately odpowiednio
 • smug expression wyraz twarzy
 • rearrange przemieniać
 • starring w roli głównej
 • blockbuster przebojowy film
 • permission pozwolenie
 • chew żuć
 • bad habit zły nawyk
 • frayed postrzępiony
 • finish off dobić
 • buzzing brzęczenie
 • swallowed połknięte
 • swelled up spuchł
 • sweatier bardziej spocony
 • strangle udusić
 • lousy parszywy
 • fan wentylator
 • kettle czajnik
 • static shock szok statyczny
 • remarkably wybitnie
 • satisfying dogadzający
 • sigh westchnienie
 • fiddling błahy
 • terrible straszny
 • rage wściekłość
 • spreading rozpościerający się
 • limbs odnóża
 • twitch skurcz
 • suspicious podejrzany
 • cheating oszukiwanie
 • including włącznie z
 • steam parowy
 • argument spór
 • stuffing nadziewanie
 • moody kapryśny
 • get rid of pozbyć się
 • deafening ogłuszający
 • coincidence zbieg okoliczności
 • unlikely mało prawdopodobny
 • prove udowodnić
 • options opcje
 • sensation uczucie
 • thermal termiczny
 • unambiguous niedwuznaczny
 • misinterpreted źle zinterpretowane
 • terminal ostateczny
 • caution ostrożność
 • awed zachwycony
 • wield władać
 • quake drżeć
 • proportionate procentowy
 • trembling drżenie
 • veins żyły
 • commanding imponujący
 • fate los
 • manipulation manipulacja
 • destiny przeznaczenie
 • gasp łapanie tchu
 • surprise niespodzianka
 • vindiction mściwość
 • lodged złożony
 • throat gardło
 • swells pęcznieje
 • clawing drapanie

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/death-by-scrabble-polska.11344257.html

Share