Dousei Yankee Akamatsu Seven

The exercise was created 2021-10-05 by S150075. Question count: 14.
Select questions (14)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • conformist kẻ tuân thủ (luôn luôn theo một tập tục nào)
 • mold đúc, nặn
 • rock the boat chìm xuồng, xáo trộn tình hình
 • pumice stone đá bọt
 • justification sự bào chữa, sự biện hộ, lý do
 • killjoy người làm mất vui, người phá đám
 • skin đóng sẹo, lên da non (vết thương)
 • lifeguard cứu hộ
 • pleat kêu be be
 • legit hợp pháp, tốt bụng
 • bull lời nói láo, lời nói bậy bạ, lời nói khoác lác
 • parry đỡ, gạt (cú đấm, cú đánh...)
 • taxation thuế
 • going over trận đòn

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/dousei-yankee-akamatsu-seven.9491518.html

Share