Dutch 2 chapter 4

The exercise was created 2023-02-14 by TereseH. Question count: 57.
Select questions (57)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • de vorm the shape
 • het soort the kind
 • de spiegel the mirror
 • de kleidingkast the closet
 • de bureaustoel the office chair
 • de koelkast the refrigerator
 • het nachtkastje the night table
 • het aanrecht the kitchen counter
 • het hout the wood
 • de lade the drawer
 • het wiel the wheel
 • het katoen the cotton
 • de vloer the floor
 • het vloerkleed the carpet
 • vroeger before
 • de omtrek the circumference
 • het ijzer the iron
 • de klemtoon the emphasis
 • het laken the sheet
 • de deken the blanket
 • al already
 • nog still
 • pas only
 • verhuizen to move
 • de plek the spot
 • ontvangen to receive
 • uitrusten to rest
 • de inrichting the furnishings
 • de vloerbedekking the full carpet
 • het spul the stuff
 • uitslutend exclusively
 • het tintje the shade
 • de invloed the influence
 • vertrouwd familiar
 • afhangen van to depend on
 • de omgeving the surroundings
 • veranderen to change
 • bepaald particular
 • de eigenaar the owner
 • gelijk hebben to be right
 • passen bij to match
 • ouderwets old-fashioned
 • het gedoe the fuss
 • de droom the dream
 • pakken to fetch
 • ondekken to discover
 • voldoende enough
 • bijzonder special
 • prachtig wonderful
 • het rijtjeshuis the row house
 • ruim spacious
 • geheel completly
 • doorlopen to pass through
 • de voorkant the front
 • algemeen general
 • aanduiden to point out
 • doorsnee average

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/dutch-2-chapter-4.11224999.html

Share